Export do formátu CSV

 

Po otevření formuláře pro export dat se nejprve inicializuje seznam uložených filtrů. Seznam filtrů obsahuje několik předdefinovaných filtrů, které nelze nikterak modifikovat ani mazat, ale lze je podle potřeby upravovat a ukládat jako nové. Obsluhou vytvořené (uživatelské) filtry lze jakkoli měnit i mazat . Aplikace si pamatuje datum poslední změny filtru a uživatele, který změnu provedl. Pokud žádný z nabízených filtrů nevyhovuje, formulář se uzavře.

Výběr uložených filtrů

 

Formulář Export dat sociálních služeb má dvě záložky. Záložku pro zadání výběrových kritérií služeb a záložku pro volbu údajů určených k exportu.

Výběrová kriteria

Jestliže se nezvolí žádná kritéria druhu služby, pak se vyberou služby bez ohledu na toto kritérium, což je stejné, jako když se zaškrtnou všechny druhy služby. Toto obdobně platí pro kritéria působnosti, cílové skupiny a věkové kategorie. Tlačítka   slouží k zaškrtnutí nebo odškrtnutí všech voleb kritéria. Jestliže služba má evidováno více zařízení, které splňují podmínky výběru dle názvu nebo adresy, pak se záznam této služby vygeneruje tolikrát, kolik jeho zařízení podmínku splňuje.

Export dat sociálních služeb - výběrová kriteria

 

Pokud se po výběru filtru změní jeho kritéria anebo exportované sloupce (nebo je vytvořen zcela nový filtr), je možné toto nastavení uložit buď jako změnu stávajícího filtru anebo jako nový filtr .

Při vytváření nového filtru anebo při jeho změně se zobrazí formulář pro zadání / změnu názvu a stručného popisu filtru (popis je nepovinný).

Uložení filtru

 

Výběr exportovaných sloupců

Implicitně se exportují všechny údaje.

Údaje adresa, kapacita služby, cílová skupina, věková kategorie a působnost služby lze exportovat buď textově (tedy kumulovaně v jednom sloupci) anebo strukturovaně (pro každou možnou hodnotu se vytvoří samostatné sloupce, např. v případě věkové kategorie se vytvoří sloupce všech věkových kategorií, přičemž použité sloupce mají uvedeno "ano".)

Export dat sociálních služeb - výběr exportovaných sloupců

 

Po zvolení výběrových kritérií a sloupců, které se mají exportovat je možné data uložit ve formátu CSV na disk .