Seznam poskytovatelů

 

Seznam poskytovatelů slouží k vyhledání poskytovatele sociálních služeb uložených v databázi. Poskytovateli lze upravit některý z údajů jako je kontakt, adresu apod.  nebo celý seznam vytisknout, vyexportovat  (postup je obdobný jako v kap. Export služby)

Seznam poskytovatelů