Seznam použitých zkratek

 

Zkratka

Význam

DS

Datová schránka

ID

Identifikátor

IK

Identifikátor klienta MPSV

IS

Informační systém

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

UIR-ADR

Územně identifikační registr objektů a adres