Pracoviště

 

Po otevření formuláře Pracoviště se zobrazí seznam pracovišť. Pomocí výběrových kritérií je možné zobrazit pracoviště (ostatní KÚ atd.), u kterých lze např. zjistit kontaktní adresu. Údaje o pracovišti se vybírají z centrálního registru úřadů. Obsluha může u vlastního pracoviště provést příslušná upřesnění a nastavení.

 

Pracoviště

 

V detailu pracoviště lze uvést zejména detailní údaje o adrese, kontaktní údaje a úřední hodiny pracoviště. Další nastavení je možné přes rozšířené konfigurační údaje pracoviště . Zde se volí implicitní adresář pro načítání PDF příloh a typ tiskových šablon. Lze využit standardní (univerzální) šablonu nebo vlastní šablonu úřadu, jejíž vzor ale musí být nejprve zaslán ke zpracování OKsystemu.

 

Rozšířené konfigurační údaje pracoviště

 

 

 

 

 

 

Nastavit lze i podpisové oprávnění a doplňující údaje pro tisk . V údržbě kategorie dokumentů se zvolí způsob podpisové právo (vyřizující osoba nebo osoba ze seznamu oprávněných osob). V případě volby vyřizující osoba se na dokumentu v místě podpisu bude uvádět osoba, která dokument vyřizuje. V případě volby seznam oprávněných osob se pomocí tlačítek vyberou ze seznamu zaměstnanců pracoviště oprávněné osoby. Pokud se do seznamu uvede více osob, při tvorbě dokumentu bude možnost si vybrat oprávněnou osobu, která bude daný dokument podepisovat.

 

Podpisové oprávnění