Přihlášení uživatelé

 

Seznam zobrazuje uživatele z řad zaměstnanců úřadu, kteří jsou právě přihlášení v aplikaci. V řádku u uživatele je uvedeno, zda má uzamčené záznamy (zpracovává určité údaje v režimu aktualizace - údržby).