Zaměstnanci

 

V Seznamu zaměstnanců správce systému zadává nové zaměstnance a přidává/odebírá jim příslušná oprávnění.

 

Zaměstnanci

 

Na formuláři Seznam zaměstnanců lze založit nový uživatelský účet , upravit existující účet  nebo celý účet zrušit  (zrušit účet lze pouze tehdy, pokud se ani jednou uživatel nepřihlásil do aplikace).

 

Při vytváření nového účtu se osoba vybírá z kontrolního registru klientů podle některého z osobních údajů - rodné číslo nebo IK osoby. Po načtení dat zaměstnance vyžaduje aplikace doplnit: datum zaměstnán od, Email a Funkce/služební číslo. Ostatní údaje nejsou povinné. Po vytvoření záznamu o zaměstnanci se po načtení dat objeví zaměstnanec v seznamu zaměstnanců. Aby mohl zaměstnanec pracovat s aplikací, v detailu zaměstnance ve spodní části se zadá pomocí nového záznamu  přístupová oprávnění.

 

Podle charakteru přístupového oprávnění je možno přidělit jeho úroveň aktualizace nebo jen čtení (v tomto režimu lze pouze prohlížet záznamy, editace není povolena), případně je přístupové právo pouze jednoúrovňové. Přístupová práva mohou být přidělována i odebírána, případně přidělována na omezenou dobu.

Ve formuláři lze dále změnit uživatelské jméno a heslo. Dojde-li vlivem trojího nekorektního přihlášení k zablokování uživatelského účtu, objeví se ve střední části vpravo tlačítko akce odblokování účtu. Stačí na tlačítko  kliknout a účet se odblokuje.

Správce může zaměstnanci zadat přístupové údaje do IS DS pomocí tlačítka ISDS.

 

 

Zaměstnanec