Změna hesla

 

Uživatelské heslo má v aplikaci neomezenou platnost, nicméně uživatel si jej může kdykoliv změnit. Heslo musí obsahovat minimálně 6 znaků. Nejsou povoleny speciální znaky jako např. +,&,%, písmena s diakritkou apod.

Při změně hesla se zadá heslo původní a nové, které se pro kontrolu správnosti ještě zopakuje.