Úvod

 

IS OKslužby - registr slouží zejména krajským úřadům k evidenci poskytovatelů sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Umožňuje celkovou správu údajů o poskytovatelích sociálních služeb včetně podpory vedení správního řízení.

Kromě samotné agendy evidence poskytovatelů sociálních služeb poskytuje IS OKslužby - registr data např. pro účely zpracování dávek příspěvku na péči, žádostí o dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb, nebo pro potřeby plánování rozvoje sociálních služeb. Nedílnou součástí je i veřejná část registru poskytovatelů, která je přístupná přes Internet a je určena především občanům k vyhledávání konkrétní sociální služby.

 

Internetové adresy:

produkční verze IS OKslužby - registr

zkušební verze IS OKslužby - registr

veřejná část IS OKslužby - registr