Databáze osob

 

V rámci celého informačního systému registru sociálních služeb existuje databáze osob. Není tedy nutné osoby opakovaně zapisovat, ale vždy se vybere ta správná z načteného seznamu. Stačí ji vyhledat podle vhodných kriterií (příjmení, rodné číslo apod.). Pokud se požadovaná osoba v databázi nevyskytuje, založí se nový záznam , vyplní se osobní údaje, přičemž tituly lze volit z číselníku nebo zapisovat ručně.

Vyhledání osoby z databáze