Prvky aplikace

 

 

Tlačítka OK a Zpět:

Na všech formulářích jsou v pravém dolním rohu použita tlačítka OK a Zpět. Tlačítko OK uloží data, Zpět se vrátí (po kontrolním dotazu) na nadřízený formulář. Tlačítko Zpět je funkčně identické s křížkem v pravém horním rohu formuláře.

Jestliže dojde k přerušení internetového spojení, může dojít ke ztrátě neuložených dat. Po hodině nečinnosti aplikační server automaticky uživatelský účet odpojí – neuložená data budou taktéž ztracena!

Barvy na formulářích:

            Žlutá  - údaj povinný pro uložení dat při zavření formuláře

            Bílá    - nepovinný údaj, záznam se uloží při zavření formuláře i bez vyplnění

            Šedá  - automaticky dopočítávané nebo převzaté údaje, nelze přímo vyplňovat

Nápověda:

Na vybraných tlačítkách a polích formulářů se při podržení kurzoru zobrazí nápovědný text vysvětlující daný prvek formuláře, tzv. tooltip. Tooltip je implementován jen na těch prvcích formulářů, kde má podrobnější vysvětlení smysl.