Vyhledávání záznamů

 

Formuláře jsou rozděleny do dvou částí. První část slouží pro zadání výběrových podmínek (filtr), podle kterých se po stisknutí tlačítka načtení  naplní druhá část, tabulka vyhovujícími záznamy. Tyto záznamy je následně možné opravovat, mazat, prohlížet apod.

 

Naplnění tabulky podle výběrových kriterií

 

 

 

Mezi jednotlivými záznamy (seznamy záznamů) lze listovat tlačítky , , ,