Tlačítka

Název tlačítka

Ikona

Popis funkce

Výběr

Výběr záznamu

Nový

Založení nového záznamu

Detail

Zobrazení detailních informací o aktuálně zvoleném záznamu

Náhled

Otevření dokumentu k nahlédnutí

Oprava

Editace údajů aktuálně zvoleného záznamu

Zrušení

Zrušení, smazání, stornování záznamu

Storno

Stornování řízení, úkonu řízení, dokumentu

Načtení

Načtení souboru z disku

Uložení

Uložení dat na disk

Zveřejnění

Změna stavu zveřejnění sociální služby

Přiřazení

Přiřazení sociální služby do úkonu řízení

Lhůta

Založení nového úkonu řízení prodloužení lhůty (výzvy)

Splnění

Založení nového úkonu řízení splnění podmínek (výzvy)

Nesplnění

Založení nového úkonu řízení nesplnění podmínek (výzvy)

Prominutí

Založení nového úkonu řízení prominutí nesplnění (výzvy)

Obnovení

Založení nového úkonu řízení obnovení řízení (po přerušení)

Odvolání

Založení nového úkonu řízení odvolání

Vyprázdnit

Vyprázdnění obsahu pole

Načíst

Načtení obsahu tabulky podle definované podmínky

Vstupní dokument

Založení vstupního dokumentu

Výstupní dokument

Založení výstupního dokumentu

Datum

Vložení data platnosti záznamu, data doručení

Tiskárna

Tisk

Údaje pro tisk

Konfigurace tiskových informací

Dokument

Zobrazení souvisejících dokumentů

Příloha

Evidence PDF příloh

Inspekce

Evidence inspekce sociální služby

Vedoucí inspekce

Přidání vedoucího inspekce

Člen inspekce

Přidání člena do týmu inspekce

Přidat

Přidání položky do seznamu

Odebrat

Odebrání položky ze seznamu

Zařízení

Zobrazení detailu zařízení

Dolů

Změna pořadí záznamu

Nahoru

Změna pořadí záznamu

Adresa

Kopie adresy poskytovatele

Datová schránka

Zjištění ID datové schránky adresáta

Průvodka

Vytvoření průvodky dokumentu

Konfigurace

Konfigurace pracoviště

Výběr filtru

Výběr uloženého filtru

Uložit nový filtr

Uložení nového filtru

Uložit filtr

Uložení filtru

Export do CSV

Export dat do CSV

 

Tlačítka mohou mít v aplikaci i jiný význam.