Dokumenty

 

Dokumenty se v aplikaci dělí Vstupní a Výstupní. Vstupní dokumenty jsou podkladem pro vedení správního řízení a jsou dodávané zejména žadatelem/poskytovatelem sociálních služeb (žádost o registraci, žádost o přerušení řízení apod.). Jestliže byl zadán vstupní dokument s chybnými identifikačními údaji (č.j., datum přijetí), lze provést opravu nebo jeho storno
a opětovné zadání do systému přes tlačítko
.

Druhým typem dokumentů jsou tzv. Výstupní dokumenty, které jsou generovány aplikací využitím tlačítka . Na takto vytvořené dokumenty je možné nahlížet  a editovat je . Každému výstupnímu dokumentu lze vložit datum doručení adresátovi .

Nastavení data doručení dokumentu