Výstupní dokument

 

Na formuláři výstupního dokumentu je třeba zadat identifikační údaje (č.j., spisová značka, adresa příjemce, adresa úřadu, podepisující osoba apod.), odůvodnění k dotčeným službám (lze zapsat společné ke všem službám, nebo po označení zaškrtávacího políčka jednotlivě) a další doplňující údaje (tisk úředních hodin).

Jestliže v kontaktech poskytovatele není evidován typ kontaktu "datová schránka", lze zjistit datovou schránku poskytovatele kliknutím na tlačítko . Aplikace automaticky zahájí komunikaci s IS DS a zobrazí seznam zjištěných datových schránek, ze kterého se zvolí ta vyhovující.

 

Výstupní dokument

Po vložení všech údajů je možné dokument uložit k pozdějšímu zpracování nebo přes náhled dokumentu doplnit zbývající informace.

Obsah téměř celého dokumentu je možné upravovat dle požadavků uživatele. Editace se provádí v příslušném odstavci levé části formuláře. Výsledek změn je zobrazen vpravo, kde jsou k dispozici i standardní navigační tlačítka.  

I v této fázi je možné zkompletovaný dokument uložit k pozdějšímu zpracování nebo jej rovnou vytisknout (dojde zároveň k jeho automatickému uložení).

Pokud je text rozsáhlý, anebo třeba formulace textu komplikovaná, bývá výhodné rozpracovaný dokument nejprve vytisknout (bez uložení) pouze jako náhled.

Dokument je možné elektronicky podepsat (viz kap. Elektronický podpis), případně uložit jako PDF/A (vhodný formát pro elektronické podepsání jinou aplikací).

Za určitých podmínek lze vstupní i výstupní dokumenty stornovat. Je-li například výstupní dokument doručen, je možné ho stornovat až po smazání data doručení.

 

Náhled dokumentu