Datová schránka

 

ID datové schránky lze zjistit a pak uložit jako nový kontakt na formuláři Poskytovatel. Klinutím na tlačítku nového kontaktu se zobrazí formulář Kontakt. Po zvolení typu kontaktu datová schránka se na formuláři zpřístupní tlačítko ke zjištění datové schránky . Datovou schránku lze také zjistit až při vytváření dokumentu.

Podmínkou pro zjištění datové schránky je uložení přístupového uživatelského jména a hesla k IS DS viz kap. Přístup k IS DS.