Založení nové evidence

 

Při zakládání nové evidence poskytovateli sociálních služeb se nejprve zvolí Typ evidence (registrace sociálních služeb, evidence zařízení ústavní péče, oznámení o činnosti EU) a poté se vybere Poskytovatel (viz kap. Poskytovatel). Další postup viz kap. Založení nového řízení.

Založení nové evidence