Založení nového řízení

 

Založení nového řízení s poskytovatelem se skládá ze čtyř kroků. Počátek je nastaven na krok druhý, jelikož krok první zahrnuje výběr poskytovatele, který je ale jednoznačně dán zvolenou evidencí:

2. krok

Založení nového řízení - v tomto kroku se volí typ a datum zahájení řízení. Nabídka řízení se odvíjí od typu evidence:

3. krok

                        Založení nového úkonu řízení - formulář slouží pro eventuelní doplnění dalších úředních záznamů.

Založení nového úkonu řízení

4. krok

Založení nového vstupního dokumentu - zde se uvádí číslo jednací žádosti/oznámení a datum přijetí dokumentu.

Založení nového vstupního dokumentu