Seznam řízení

 

Řízením se rozumí proces registrace/oznámení o poskytování sociálních služeb, prováděných poskytovatelem v jeho zařízeních. Průběh řízení sestává z jednotlivých úkonů, které nabývají odpovídajících stavů řízení podle kroků, které jsou v průběhu řízení činěny.

Formulář Seznam řízení slouží k dohledání požadovaného řízení podle vybraných kritérií. Je možné tak nalézt např. neukončená řízení, řízení provádějící konkrétní osobou apod., následně do nich vstoupit  a upravit je.

Seznam řízení