Řízení

 

Každé řízení vedené s poskytovatelem sociálních služeb se skládá z jednoho nebo více úkonů řízení, které na sebe logicky navazují. Jednotlivé úkony se zakládají, editují a ruší v Detailu řízení. V horní části formuláře jsou zobrazeny informace o řízení, následuje Seznam všech úkonů řízení a Seznam všech služeb v řízení.

Detail řízení

 

Založené úkony řízení lze smazat  nebo do nich vstupovat a opravovat je . Prvotní úkon řízení vzniká vždy automaticky se založením řízení (přijetí žádosti, oznámení o činnosti apod.), následující úkony se vytvářejí pomocí tlačítka . Některé úkony se volí přímo stisknutím příslušného tlačítka (prodloužení lhůty, nesplnění výzvy, splnění výzvy apod.)