Evidence

 

Evidence je určena typem a poskytovatelem. Jelikož může mít jeden poskytovatel více evidencí, lze je pro usnadnění vzájemně rozlišit poznámkou v políčku Identifikace. Evidence je jakousi obdobou složky, ve které jsou uložena řízení s poskytovatelem - pole Seznam řízení. Ve spodní části detailu evidence je dále uveden Seznam všech služeb zahrnutých v evidenci.

Detail evidence

 

V poli Seznam řízení je možné zakládat nové řízení , případně do již existujícího řízení vstoupit a pozměnit jej . Jestliže bylo řízení založeno chybně, omylem, lze jej smazat  nebo stornovat . Při stornu bude řízení označeno za neplatné, nebude možné jej tedy nadále editovat. Opětovným stisknutím storna dojde ke zrušení této akce a řízení bude opět přístupné.