Založení nového úkonu řízení

 

Aplikace automaticky vyhodnocuje typ evidence, typ řízení a jeho aktuální stav, a podle toho nabízí úkony řízení, které je možné pro danou situaci použít. Nemůže se tedy např. stát, aby v jednom řízení po rozhodnutí o registraci byl k dispozici úkon přijetí žádosti o registraci. Jednotlivé úkony musejí mít logickou posloupnost se smysluplnou návazností. Samotné vytvoření úkonu řízení se může skládat až ze šesti kroků. Obvykle první dva kroky jsou již předvyplněné, jelikož jsou dané konkrétním poskytovatelem a konkrétním typem řízení. Poté mohou následovat:

Úkon řízení

Změna data konce řízení

            Založení vstupního dokumentu

              Seznam služeb v řízení

 

          Přiřazení úkonu řízení