Seznam poskytovatelů

 

Seznamu poskytovatelů lze zvolením vhodných výběrových podmínek vyhledat z databáze poskytovatele dříve vytvořeného, opravit jej , případně smazat  (ale jen za předpokladu, že se nevyskytuje v žádné evidenci), nebo je možné založit nový záznam o poskytovateli

Seznam poskytovatelů