Založení nového poskytovatele

 

Při vkládání nového poskytovatele do databáze se nejprve vybere typ poskytovatele (právnická osoba ČR, fyzická osoba ČR, právnická osoba EU, fyzická osoba EU, organizační složka státu, územní samosprávný celek), dále se doplní základní identifikační údaje jako jsou název, IČ, adresa poskytovatele (viz kap. Adresa), právní forma atd.

Založení nového poskytovatele

 

Uvede-li poskytovatel na sebe nějaké telefonické, emailové aj. kontakty, zapíší se do příslušného pole. Aplikace umožňuje zjistit existenci datové schránky poskytovatele včetně jejího ID viz kap. Datová schránka.

Kontakt

 

Pro účely vložení, vytvoření osob, které jsou oprávněné, kontaktní, vedoucí apod. se využívá databáze osob viz kap. Databáze osob.

U právnických osob, organizačních složek státu a územních samosprávných celků je nutné uvést oprávněnou osobu.

Jedná-li si o právnickou osobu, uvedou se její statutární orgány, jejichž pořadí lze měnit dle priorit (dle zakládací listiny)  a .

Typ statutárního orgánu lze zvolit z číselníku, pokud žádná z nabízených položek není vyhovující, lze zapsat ručně.

   

Založení statutárního orgánu                               Volba statutárního orgánu

 

Jestliže o registraci žádá fyzická osoba, uvedou se do formuláře její osobní údaje, včetně data
a místa narození. Postup výběru  osob je uveden v  kap. Databáze osob.

Poskytovatel jako fyzická osoba

 

V případě typu organizační složka státu se do formuláře uvede její vedoucí (položka není povinná) viz kap. Databáze osob.

U územního samosprávného celku se uvádějí organizační složky. Může jich být i více, po každé se zapíše název, adresa a vedoucí.

 

Evidence organizační složky u územního samosprávného celku

 

Detail organizační složky

 

Je-li adresa sídla organizační složky identická s adresou poskytovatele, je možné ji zkopírovat . V opačném případě se zadá standardním způsobem viz kap. Adresa, stejně jako vedoucí této složky viz kap. Databáze osob.