Úkon řízení

 

Úkon řízení je logickým krokem, činností, ze kterých se skládá celé řízení s poskytovatelem. Řízení se může skládat pouze z jednoho úkonu např. při oznámení o poskytování péče ve zdravotnickém zřízení nebo z více na sebe navazujících úkonů řízení.

Detail úkonu řízení