Seznam služeb v úkonu řízení

 

Úkon řízení je spojen se službou či službami. Například v úkonu přijetí žádosti o registraci uvádí žadatel služby, jenž poskytuje a u kterých žádá o registrování, nebo obdobně v úkonu výzva může být uvedena služba, u níž žadatel nedoložil potřebné údaje.

Mezi základní funkce v Seznamu služeb patří zakládání nových sociálních služeb pomocí tlačítka  a jejich následná editace . Smazat  sociální službu je možné za předpokladu, že existuje pouze prvotní úkon přijetí žádosti/oznámení a zároveň není služba obsažena v jiném řízení.

Seznamu služeb je možné také službu zveřejnit  (údaje o službě budou viditelné
a přístupné na internetu ve veřejné části IS OKslužby  - registr a IS OKslužby - příspěvek na péči) nebo tím samým tlačítkem zrušit její zveřejnění.

Již existující, dříve založené služby lze do úkonu přiřadit pomocí tlačítka . Ve formuláři se příslušným zaškrtávacím políčkem služba vybere, eventuelně označí jako schválená, zamítnutá, ukončená.

Přiřazení služeb do úkonu řízení