Průvodka

 

Průvodkou se rozumí interní textový soubor, který obsahuje zjištěné ID datové schránky adresáta, jeho identifikační údaje a další informace o dokumentu potřebné pro jeho vypravení prostřednictvím IS DS. Informace z průvodky pracovníci výpravny použijí k vypravení vlastního souboru dokumentu.

Na formuláři Dokument je mimo tlačítka pro zjištění datové schránky také tlačítko pro vytvoření průvodky a její export do lokálního adresáře . Průvodku lze vytvořit po exportu dokumentu.

Na formuláři je pro případ, že bylo opomenuto zjištění ID datové schránky, znovu k dispozici tlačítko pro zjištění DS a jejího vložení do průvodky. Všechny údaje v průvodce jsou editovatelné.

Kliknutím na tlačítka OK se zobrazí formulář pro výběr adresáře exportu. Doporučujeme do výpravny předávat PDF dokument včetně jeho průvodky.

 

Průvodka

 

Pro usnadnění práce si lze v konfiguraci IS DS nastavit implicitní adresář pro ukládání elektronicky podepsaných dokumentů viz kap. Přístup k IS DS