Seznam služeb

 

Seznam služeb slouží k vyhledání konkrétní sociální služby podle požadovaných výběrových podmínek. Následně je možné ji exportovat (vytisknout) , případně do zvolené služby vstoupit v režimu editace a pozměnit ji  či zveřejnit . Tlačítko  slouží pro evidenci příloh PDF ke službě (viz kap. Sociální služba) a přes tlačítko  lze zadat ke službě výsledky provedené inspekce (viz kap. Inspekce sociálních služeb).

Seznam služeb