Inspekce sociálních služeb

 

Výsledek inspekce sociální služby se zadává na základě inspekční zprávy do formuláře otevřeného v Seznamu inspekcí. Zadávání výsledků inspekce sociální služby je obdobné jako zadávání přílohových souborů ke službě - tj. buď ze Seznamu sociálních služeb (tlačítko ) nebo z Detailu sociální služby (tlačítko ).

Seznam inspekcí

 

Výsledek inspekce zapisuje úřad, který inspekci vykonal, tj. krajské úřady podle sídla poskytovatele. MPSV má možnost zadávat inspekce ke všem sociálním službám. Kontrolní orgán, který inspekci vykonal se zobrazuje v pravé horní části formuláře Výsledek inspekce sociální služby.

Po zvolení předmětu, typu inspekce, data zahájení/ukončení šetření/inspekce a zařízení, kde byla inspekce provedena, se zadá inspekční tým, který musí obsahovat členy  včetně vedoucího inspekce. Osoby se zadávají standardním způsobem viz kap. Databáze osob.

 

Výsledek inspekce sociální služby

 

Nakonec se inspekce sociální služby doplní samotnými výsledky (plnění podmínek, povinnosti poskytovatelů, kvalita sociálních služeb) a přiloží se  inspekční zpráva ve formátu PDF. PDF zprávu si je možné prohlédnout  či kdykoliv ji lze uložit na disk .