Evidence sociálních služeb

 

Řízení s poskytovatelem sociálních služeb se vede v rámci Evidence. V každé evidenci může být aktivních i více řízení s jedním poskytovatelem. Řízení může obsahovat jeden a více úkonů řízení, které na sebe logicky navazují (přijetí žádosti, výzva, přerušení z důvodu nedostatků atd.)

Schéma evidence