Obsah
Úvod
Jak pracovat s nápovědou
Seznam použitých zkratek
Spuštění aplikace
Přihlášení do aplikace
Základní prvky aplikace
Evidence sociálních služeb
Služba
Poskytovatel
Exporty dat
Inspekce sociálních služeb
Správa systému